Wysyłaj SMS'y już od 5gr. System, który przyda Ci się na co dzień.

FaQ / Pomoc

1. Jak zacząć korzystać z esemesera?
2. Jak się zalogować?
3. Jak zmienić domyślny login i hasło?
4. Jak dodać nowego użytkownika?
5. Jak dodać nowego klienta?
6. Jak dodać nową grupę?
7. Jak dodać nowy formularz?
8. Jak wysłać SMS'a do jednego klienta?
9. Jak przypisać klienta do grupy?
10. Jak wysłać sms'a do grupy klientów?

Szybki kontakt

Regulamin

Regulamin systemu esemeser.pl

§1 Postanowienia wstępne

Użytkownik esemeser.pl – osoba fizyczna lub prawna posiadająca aktywne konto w systemie esemeser.pl. Użytkownikiem może zostać zarówno osoba fizyczna jak i podmiot gospodarczy.
Faktury za doładowania będą wystawiane na dane Użytkownika esemeser.pl, podane podczas rejestracji konta.

Użytkownik – osoba fizyczna, która w ramach konta należącego do Użytkownika esemeser.pl posiada możliwość zalogowania się i wysyłki SMS’ów

Konto – utworzony przez system profil użytkownika esemeser.pl. W ramach jednego Konta może pracować wielu Użytkowników.

Właścicielem i twórcą systemu esemeser.pl jest firma ANTsoft Marcin Kantarowski z siedzibą w Głogowie przy ul. Browarnej 1.

§2 Konta

1. Zabrania się przekazywania loginów i haseł Użytkowników osobom trzecim. Użytkownik esemeser.pl powinien zadbać, aby hasła Użytkowników Konta były odpowiednio skomplikowane, co uniemożliwi odgadnięcie ich przez osoby niepowołane.
2. Konta, które w ciągu 14 dni od daty założenia nie zostaną doładowane minimalną możliwą kwotą zostaną niedwracalnie usunięte z systemu.
3. W przypadku stwierdzenia łamania przez użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, konto zostanie zablokowane bez możliwości zwrotu środków za doładowania.
4. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego Konta, po uprzednim skontaktowaniu się z administratorem serwisu esemeser.pl za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie, lub mailem.
5. Każde nowe konto podlega wstępnej weryfikacji przez administratora serwisu esemeser.pl. Administrator może odrzucić dane zarejestrowanego konta, o czym Użytkownik esemeser.pl zostanie poinformowany.
6. Użytkownik esemeser.pl zgadza się na przesyłanie na swój adres e-mail, informacji na temat zmian w działaniu systemu, nowości w systemie oraz wszelkich informacji na jego temat.
7. Środki na Koncie użytkownika są dostępne bezterminowo. Jeżeli jednak Użytkownik nie loguje się do systemu przez okres 1 roku Konto zostaje skasowane bez możliwości zwrotu środków za doładowania.

§3 Korzystanie z systemu

1. Zabrania się korzystania z systemu esemeser.pl w sposób niezgodny z prawem.
2. Zabrania się wysyłania treści obraźliwych, wulgarnych i niezgodnych z prawem.
3. Zabrania się podszywania pod nazwy nadawcy mogące wprowadzać w błąd oraz do których nie ma się prawa użytku lub numery osób które nie wyraziły zgody na wykorzystywanie ich numeru telefonu w wysyłanych wiadomościach.
4. Zabrania się wykorzystywania systemu esemeser.pl do wysyłania niechcianych wiadomości. Jako niechciane wiadomości rozumiemy wysyłanie wiadomości SMS z ofertą w jakiejkolwiek postaci do osób, które nie wyraziły zgody na ich otrzymywanie.

§4 Płatności

1. Płatność odbywa się na zasadzie zakupu doładowań, które mogą być wykorzystane w systemie esemeser.pl. Cennik znajduje się na stronie https://www.esemeser.pl/cennik.php.
2. Płatności można dokonywać poprzez wpłatę na konto serwisu esemeser.pl po wcześniejszym wygenerowaniu faktury pro-forma.
3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
4. Ceny w serwisie mogą ulec zmianie.

§5 Gwarancja
1. System esemeser.pl dokłada wszelkich starań, aby wszelkie wysłane i zaprogramowane sms’y doszły do klientów Użytkownika esemeser.pl. Nie dajemy jednak 100% gwarancji, że tak się stanie. Wszelkie wysłane sms’y posiadają swój status – monitorowanie tego statusu należy do Użytkowników.

§6 Odpowiedzialność
1. Cała odpowiedzialność za charakter, rodzaj, treści i pole nadawcy wysyłanych wiadomości spoczywa na Użytkowniku esemeser.pl.
2. W razie naruszenia prawa system esemeser.pl udostępni dane Użytkownika esemeser.pl odpowiednim organom ścigania.

§7 Bezpieczeństwo
1. System esemeser.pl jest monitorowany i chroniony przed dostępem osób niepowołanych.
2. System esemeser.pl nigdy nie prosi i nie wysyła wiadomości do swoich klientów z prośbą o udostępnienie hasła lub prośbą o wygenerowanie nowego.
3. Nie wolno udostępniać danych Użytkowników dostępu do konta osobom trzecim.

§8 Faktury VAT
1. Faktury VAT są wystawiane dla każdej transakcji w ciągu 7 dni od dnia zaksięgowania wpłaty. Faktury są dostępne w formacie PDF w zakładce „Faktury” po zalogowaniu się na swoje konto.
2. Faktury VAT są możliwe do pobrania w postaci elektronicznej (plik PDF). Klient chcący otrzymać fakturę VAT za pośrednictwem Poczty Polskiej powinien poinformować o tym fakcie administratora systemu esemeser.pl. Koszt wysyłki faktury ponosi Użytkownik esemeser.pl.

§9 Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać za pośrednictwem adresu email: admin@esemeser.pl.
2. Jeżeli reklamowana jest wysyłka SMS, aby reklamacja została rozpatrzona użytkownik winien podać dokładną datę, godzinę i numer ID wysłanej wiadomości.
3. Rozpatrywane są tylko reklamacje z wysyłek realizowanych nie później niż 7 dni wstecz od daty reklamacji.
4. Po uznaniu reklamacji przez administratora systemu, Użytkownikowi zostanie przyznana rekompensata w postaci doładowania o wartości odpowiadającej reklamowanej wysyłki.

§10 Postanowienia końcowe
1. System esemeser.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
2. System esemeser.pl zastrzega sobie prawo do monitorowania, przechowywania i archiwizacji treści wysyłanych wiadomości SMS oraz adresów IP komputerów, z których są realizowane wysyłki SMS. Dane są przechowywane w celu udokumentowania wysyłek w przypadku stwierdzenia łamania niniejszego regulaminu, w tym także przekazania wszelkich dokumentów odpowiednim organom ścigania w przypadku nielegalnego wykorzystywania systemu.
3. Użytkownik systemu esemeser.pl wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z realizacją usług.
4. System esemeser.pl nie wysyła i nie będzie wysyłał żadnych reklam do klientów Użytkowników esemeser.pl.
5. System esemeser zastrzega sobie możliwość wyświetlania reklam Użytkownikom w małym oknie na górze strony.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.05.2010